Životinjsko carstvo

hladni koktel
čokoladna krema, lješnjak krema, mlijeko

Jedinstveni kokteli